Epizóda 9.: Správne triedenie – nápojové kartóny

Nápojovým kartónom (tzv. viacvrstvové kombinované materiály – VKM), akými sú obaly z džúsov, mlieka, smotany či acidofilného mlieka, patrí oranžový kontajner. Ale, ako sme si povedali v minulej epizóde, môžu sa zbierať spoločne s plastmi alebo kovmi. Vtedy môžu mať farbu kontajnera odlišnú. Platí však, že rovnako, ako v prípade plastových fliaš, papierových krabíc a kovových plechoviek, je potrebné pred vyhodením zmenšiť ich objem.

Nápojový kartón, ľuďmi nazývaný aj tetrapak, je cenný materiál, ktorý obsahuje viac ako 70 % papiera. Papierenské vlákna používané na výrobu nápojových kartónov sú dlhé a pevné, čo znamená, že sú obzvlášť hodnotné pre výrobu papiera. Recykláciou nápojových kartónov sa pri výrobe papiera dajú nahradiť primárne dlhé vlákna a tým šetriť lesy. Proces recyklácie nápojových kartónov je známy aj ako rozvlákňovanie. Vlákna sa máčajú vo vode, naboptnajú a pomocou špeciálneho sita sa oddelia od hliníka a polyméru. Druhým spôsobom ako recyklovať nápojový kartón je jeho sekanie na malé čiastočky. Tie sa potom lisujú a vznikajú z nich napríklad stavebné dosky.

Nápojový kartón je väčšinou zložený z troch vrstiev (papier, hliník, plast – polymér), niekedy však obsahuje len dve vrstvy (papier a plast). V jeho zložení prevláda papier, preto sa označuje C/PAP. Písmeno C hovorí o tom, že obal je kombinovaným materiálom. Video, ako jednoducho sa dá recyklovať nápojový kartón, nájdeš na http://www.triedime.sk/video/papier---ak-spravne-triedime-svet-je-krajsi.

Zloženie nápojového kartónu. Prierez aseptického kartónu.

POZOR! Do triedeného zberu VKM patria len nápojové kartóny. Iné viacvrstvové kombinované materiály trieďte podľa toho, ktorý materiál v obale prevažuje. Takými sú napríklad kapsule z kávy, obaly z pudingov či instantných polievok.