Epizóda 8.: Správne triedenie – kovy

Na samotný kovový odpad slúži červený kontajner. Kovy sa však na Slovensku môžu zbierať spoločne s inými druhmi odpadov, a to s plastmi alebo nápojovými kartónmi. Nenechajte sa preto pomýliť.

Ak sa ale kovy zbierajú spolu s plastmi, alebo s nápojovými kartónmi, je to v takých mestách a obciach, v ktorých má zberová spoločnosť tomu prispôsobené technológie – autá na zber a následné roztriedenie týchto komodít na triediacej linke. Spoločný zber je v tomto prípade efektívnejším riešením. Zberové auto tak nemusí chodiť po prázdne kontajnery. Zákon spoločný zber do jednej spoločnej nádoby povoľuje iba za podmienky, že bude tento odpad ďalej roztriedený a riadne odovzdaný na recykláciu. Preto aj farba kontajnera môže byť v každej obci iná.

Ak je obal tvorený z viacerých materiálov, ktoré sa nedajú navzájom od seba oddeliť a väčšinu jeho hmotnosti tvorí kov, tak sa i takýto obal zbiera spoločne s kovmi.

Kovový odpad nie je potrebné pred vyhodením umývať, pretože sa v procese recyklácie taví pri vysokých teplotách (hliník pri 660 °C a železo pri 1700 °C). Nezabudni však zmenšiť jeho objem (napríklad pri plechovkách a konzervách).

Pomôcka: Kam aký odpad vhadzovať ti napovedia štítky na zberných nádobách alebo webová stránka obce alebo mesta. Tiež je tam uvedené, čo do týchto kontajnerov nepatrí.