Epizóda 7.: Správne triedenie – sklo

Do zeleného kontajnera na triedený zber skla patria všetky (bez ohľadu na ich farbu) nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod. Vratné fľaše, prosím, vráťte do obchodu, aby mohli byť vyčistené a znovu použité. Čo do kontajnera na sklo nepatrí, nájdeš na stránke www.triedime.sk v časti Ako triediť – sklo. Pozorne si to prečítaj, aby si vedel/a správne odpovedať na všetky otázky.