Epizóda 5.: Správne triedenie – plasty

Plasty sú špecifickým odpadom, pretože sa členia na viacero druhov podľa zloženia materiálov.

1 – Polyetyléntereftalát (PET/PETE)
2 – Polyetylén vysokej hustoty (HDPE)
3 – Polyvinylchlorid (PVC/V)
4 – Polyetylén nízkej hustoty (LDPE)
5 – Polypropylén (PP)
6 – Polystyrén (PS)
7 – Ostatné (OTHER)

Podrobné vysvetlenie, čo tieto označenia znamenajú, nájdeš na stránke Triedime.sk:

http://www.triedime.sk/photo_gallery/poznate-zakladne-druhy-plastov

Kvôli množstvu rôznych druhov plastov sa triedený zber plastov musí ešte dotrieďovať na triediacej linke – podľa materiálového zloženia, ale mnohokrát i podľa farby. Plasty, ktoré vyhadzuješ, by nemali byť hrubo znečistené napríklad od farbív, lakov, alebo zeminy. Na rozdiel od papiera, mastnota plastom nevadí. Pri recyklácii sa ešte vymývajú/prepierajú. Horšie je to, ak zistíš, že vec, ktorú chceš vyhodiť, je zložená z viacerých materiálov, ktoré sa nedajú od seba navzájom oddeliť. Príkladom je zubná kefka, ktorá okrem toho, že má štetiny z iného materiálu, než jej telo, býva častokrát aj pogumovaná. Preto patrí do zmesového komunálneho odpadu.

Molitan vyzerá, že patrí medzi plasty, určite však nepatrí to žltého kontajnera. V malom množstve patrí do kontajnera na zmesový komunálny odpad. Veľký matrac z postele patrí na zberný dvor.