Epizóda 4.: Skládkovanie

Odpady tvorené ľudskou činnosťou nie sú problémom iba pre prírodu, ale stávajú sa veľkým problémom aj pre ľudstvo. Tento problém musíme riešiť, pretože je tu riziko, že za pár desiatok rokov sa naša planéta zmení na obrovské smetisko.

Na Slovensku je 111 legálnych skládok (v roku 2020). Oveľa vyššie číslo je ale počet čiernych skládok. Registrovaných nelegálnych skládok je až 2500, ale odhaduje sa, že reálny počet siaha až k číslu 7000. Milióny EUR vynakladáme na ich odstraňovanie. Nebolo by lepšie ich netvoriť? Ani tebe sa nepáči, keď vidíš odhodený matrac či starý bicykel v lese za mestom? Chovajme sa zodpovednejšie.

Skládka odpadov je miesto na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Skládky predstavujú v systéme hospodárenia s odpadmi posledný článok v reťazci odstraňovania odpadov. Ide o zariadenie, ktoré slúži na konečné uloženie odpadov s prihliadnutím na hygienické, geologické a environmentálne hľadiská tak, aby bolo zamedzené ohrozeniu životného prostredia. Na Slovensku putuje na skládky až 69% odpadu. Mali by sme si brať príklad z krajín, kde je skládkovanie naozaj poslednou možnosťou. Napríklad v Holandsku sa skládkuje len o čosi viac ako 1%. (Eurostat 2015)

Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. Predstavuje stále najpoužívanejší spôsob zneškodňovania odpadov. O niečo rozumnejšie je spaľovanie odpadu v spaľovni. Vtedy sa z odpadu vyrába aspoň energia, ktorú vieme použiť napríklad na vykurovanie. Najlepšie je však, ak odpad vôbec nevytvoríme a ak už ho aj vytvoríme, poriadne ho roztriedime do farebných kontajnerov.