Epizóda 2.: Triedenie a recyklácia

Spôsob nakladania odpadu, pri ktorom sa rozdeľujú odpady podľa druhov, sa nazýva triedený zber. Odpady sa triedia preto, aby sa uľahčilo ich ďalšie spracovanie a recyklácia. Ak už teda odpad vytvoríš, vytrieď ho! Že nevieš základnú farebnú abecedu triedenia? Tu je:

Triedenie má však svoje pravidlá. Tie ti každý týždeň prinesieme v novej epizóde.

Recyklácia je proces, pri ktorom sa znovu využijú vytriedené odpady (napr. recyklácia papiera, kovov, skla, plastov a pneumatík,...).

Recyklácia je prospešná pre nás všetkých. Vďaka nej:

  • sa zmenšuje spotreba surových prírodných zdrojov, tzv. primárne zdroje,
  • zmenšuje sa množstvo odpadu ukladaného na skládky,
  • znižuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov ich ťažbou,
  • vytvárajú sa nové pracovné miesta.
V súčasnosti sa na Slovensku triedi a recykluje hlavne sklo, papier, plasty, kovy, nápojové kartóny, elektroodpad, batérie a akumulátory a pneumatiky. Recyklovať nápojové kartóny z mlieka, smotany alebo džúsov je možné dokonca dvoma spôsobmi – mokrou cestou – rozvlákňovaním papiera pomocou vody a tým získavať samotný papier, alebo cestou suchou – sekaním na drobné čiastky a lisovaním do dosiek. Viac o recyklácii nájdeš na http://www.triedime.sk/article/preco-by-sme-mali-recyklovat.