Epizóda 12.: Správne triedenie – bioodpad a kompostovanie II

Vďaka kompostovaniu bioodpadu môžeme vyriešiť viacero problémov naraz:

  • Znížiť množstvo odpadu, ktoré vyhadzujeme do čierneho zmesového kontajnera, a teda zamedziť, aby tento odpad putoval na skládku alebo do spaľovne.
  • Znížiť náklady na nakladanie s odpadmi.
  • Vyrobiť kvalitné hnojivo pre bytové rastliny alebo záhradu.

Do kompostu patria aj biologické odpady z chovu hospodárskych bylinožravých zvierat – výkaly najmä z dobytka, hydiny, koní, zajacov a podobne uložené na slame či bylinných pilinách.

Základom pre dobrý kompost je jeho vrstvenie, otáčanie, premiešavanie. Materiál určený na kompostovanie je potrebné podrviť, posekať alebo polámať. Papier alebo papierové servítky je potrebné natrhať na menšie časti, ktoré sa rýchlejšie rozložia. Vstupným materiálom pre kvalitný kompost sú pôdne baktérie, huby, červy či dážďovky.