Epizóda 11.: Správne triedenie – bioodpad a kompostovanie I

BIOODPAD – čo s ním?

Príroda netvorí žiaden odpad. Odumreté časti rastlín, výkaly zvierat a uhynuté živočíchy sa rozkladajú a znovu navracajú živiny do pôdy.

Problém odpadov nastupuje až s príchodom ľudskej činnosti. V súčasnosti je rýchlosť produkcie odpadov oveľa väčšia ako rýchlosť a možnosti ich spracovania. Jedným z druhov odpadov produkovaných človekom je aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad (bioodpad, BRKO). Vzniká v domácnostiach a je vhodný na kompostovanie. Predstavuje 45 – 55 % hmotnosti všetkých odpadov tvorených v domácnostiach.

Pôvod vytriedeného organického materiálu:

  • z kuchyne (šupky, zvyšky ovocia a zeleniny, kávové a čajové zvyšky),
  • zo záhrady (pokosená tráva, lístie, ihličie),
  • z chovu zvierat (hnoj),
  • z inej činnosti človeka (piliny, hobliny, popol z dreva).

Čo všetko môžeme kompostovať?

Všetky netoxické organické materiály, ktoré vznikajú v domácnosti a v záhrade mimo čerstvo chemicky ošetrených potravín a potravín živočíšneho pôvodu.