Epizóda 10.: Správne triedenie – zloženie odpadovej nádoby

Vieš, čo všetko vyhadzuješ doma do koša? Pozri si, ako tvorí odpad priemerný občan a čo všetko z toho je možné recyklovať. Okrem bežného odpadu sa tam niekedy nachádza aj anorganický odpad (napríklad kamene, piesok alebo hlina z presádzania kvetín), textil, ba dokonca aj odpad nebezpečný.
Vedel/a si akú veľkú časť nádoby zaberá biologicky rozložiteľný odpad? Takmer polovicu odpadovej nádoby. Ak by si sa naučil/a správne tento odpad kompostovať, nemusel by skončiť na skládke, ale poslúžil by ako hnojivo pre rastlinky.

45 % biologický odpad – využiteľný kompostovaním
14 % papier – dobre recyklovateľný
11 % plasty – dobre recyklovateľné
10 % sklo – dobre recyklovateľné
4 % textil – recyklovateľný v minimálnej miere
4 % kovy – dobre recyklovateľné
4 % anorganický odpad – dobre recyklovateľný
3 % nápojové kartóny – dobre recyklovateľné
1 % nebezpečný odpad – recyklovateľný v obmedzenej miere
4 % zmesový odpad – nerecyklovateľný